ITA
    ITA2562
      ITA2563
    โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองวิชาการและแผนงาน
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
      งานตรวจสอบภายใน
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและจัดทำแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
      รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
    แผนพัฒนา
      แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี(เดิม)
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    ประกาศเจตจำนงสุจริต
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
      ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือสำหรับบริการประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    ภาษี
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
      ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
เชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออน์ไลน์
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs
ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานศูนย์ลำปาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 126
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,504,889
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
30 พฤศจิกายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30           
             
 Webboard
www.hadsiew.com > เรื่องราวร้องทุกข์ > การจัดงานของดีศรีสัชนาลัย กี่ปีก็เหมือนเดิม ไม่มีการพัฒนา
  ผู้เขียน
 หัวข้อ : การจัดงานของดีศรีสัชนาลัย กี่ปีก็เหมือนเดิม ไม่มีการพัฒนา (อ่าน 631)   
คนสังเกตการณ์
Guest
เมื่อ 10 สิงหาคม 2562 18:49 น.
ในการจอดรถของลูกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือใครก็ตาม ทำไมไม่มีมาตรการให้นำรถมาแค่คันเดียวหลาย ๆ คนครับ เห็นบางคนมาแค่ 2 คน แต่เอารถใหญ่มา บางคนจอดไม่เป็นที่เป็นทาง ขวางทางการเข้าออก จากซอยงาน ถัดมาอีกหลายซอย และบางคนก็มักง่าย พื้นที่มีให้จอด ไปจอดขวางคันอื่น ในพื้นที่ที่จอดได้ ทำไมไม่จัดสถานที่จอดรถให้ดีกว่านี้ครับ
1. ไม่ว่าจะไปจอดในโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัยก็ได้
2. บริเวณตลาดนัดวันพฤหัส พื้นที่เยอะแยะ
3. บริเวณเขื่อนเรียงหินไม่ว่าจะเป็นฝั่งโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย หรือบริเวณตลาดเย็น
4. ที่จอดรถจักรยานยนต์ ไม่คิดจะทำไว้ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการต่าง ๆ หน้าธนาคารออมสิน โรงพยาบาล
5. การจอดรถของลูกบ้านหรือใครก็ตาม ชอบจอดไว้ตามมุมแคบ สร้างความเดือดร้อนให้หลายคนเพราะว่ามีการตั้งกลุ่มดักตีกัน
การมีมาตรการทำให้คนปฏิบัติกันได้อย่างดี แต่การไม่ทำให้ถูกจุด เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้หลายคนที่อยู่ปกติสุข
ช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับ เพราะเห็นอย่างนี้ประจำทุก ๆ ปี สร้างความวุ่นวายให้คนที่สัญจรไปมา และสร้างความล่าช้าให้กับหลายคน
บอกไปเมื่อปี 58 ปีนี้ 62 ทุกอย่างก็เหมือนเดิม เหมือนไม่มีการเปลี่ยนแปลง บอกจะดำเนินการให้ แต่ก็เหมือนเดิม โปรดเข้าใจลูกบ้านบ้าง ว่าสร้างความลำบากให้คนอยู่ในพื้นที่แค่ไหน และยังไม่พอจากที่เห็นคนที่เอารถมาจอดกัน ก็ยังทิ้งขยะบริเวณที่เอารถมาจอด เป็นปัญหาให้คนมาเก็บ ยังมีรถชนกันอีก เพราะเอารถมาจอดรอบ ๆ พื้นที่งานอีก อย่างนี้แล้วจะเรียกว่าศรีสัชนาลัย เมืองแห่งการพัฒนาได้ยังไง
ไม่เปลี่ยนแปลงอะไร ยังทำให้แย่กว่าเดิมReply ตอบกลับกระทู้

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

    แนบไฟล์ :
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB.)
    ผู้เขียน : *
    E-mail : *
 ไม่ต้องการแสดง E-mail
    รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY