ITA
    ITA2562
      ITA2563
    โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองวิชาการและแผนงาน
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
      งานตรวจสอบภายใน
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและจัดทำแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
      รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
    แผนพัฒนา
      แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี(เดิม)
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    ประกาศเจตจำนงสุจริต
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
      ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือสำหรับบริการประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    ภาษี
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
      ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
เชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออน์ไลน์
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs
ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานศูนย์ลำปาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 10
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 784
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,422,715
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
29 กันยายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30       
             
  ภาพกิจกรรม
โครงการประกวดเด็กสุขภาพดี ประจำปี 2556
[24 กุมภาพันธ์ 2557 13:56 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3033 คน

พิธีเปิดงานประเพณีแห่กฐินทางน้ำแข่งเรือ (เฮือซ่วง) และเทศกาลอาหาร ประจำปี 2556
[22 พฤศจิกายน 2556 14:46 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3209 คน

งานนิทรรศการและเสวนาโครงการสร้างอนาคตไทย 2020
[19 พฤศจิกายน 2556 16:24 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3347 คน

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปั่นจักรยาน
[19 พฤศจิกายน 2556 15:06 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3675 คน

รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมใจ สุโขทัยน่าอยู่
[19 พฤศจิกายน 2556 15:01 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1102 คน

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวรับโล่ร่วมโครงการเผยแพร่ผลสำเร็จคาร์บอนฟุตพริ้นท์อปท.
[19 พฤศจิกายน 2556 14:56 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1170 คน

โครงการทำบุญในประเพณีออกพรรษา เทศน์กัณฑ์โดด ณ วัดบ้านใหม่
[19 พฤศจิกายน 2556 14:53 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2870 คน

อำเภอศรีสัชนาลัยร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช
[19 พฤศจิกายน 2556 14:50 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3493 คน

โครงการทำบุญในประเพณีออกพรรษา เทศน์กัณฑ์โดด ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
[19 พฤศจิกายน 2556 14:46 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2796 คน

จังหวัดสุโขทัยและเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวจัดโครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะ ณ วัดหาดเสี้ยว
[19 พฤศจิกายน 2556 14:44 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1531 คน

โครงการทำบุญในประเพณีออกพรรษา เทศน์กัณฑ์โดด ณ วัดหาดเสี้ยว
[19 พฤศจิกายน 2556 14:41 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3074 คน

บรรยากาศประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนบ้านหาดสูง เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
[19 พฤศจิกายน 2556 14:37 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3158 คน

ผอ.แขวงการทางสุโขทัย ตรวจสอบปัญหาระบายน้ำริมทางหลวงเส้น 101
[19 พฤศจิกายน 2556 14:34 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2915 คน

โครงการทำบุญในประเพณีออกพรรษา เทศน์กัณฑ์โดด ณ วัดหาดสูง
[19 พฤศจิกายน 2556 14:30 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2836 คน

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้านติดเตียง ครั้งที่ 6/2556
[19 พฤศจิกายน 2556 13:49 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3869 คน

จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ตุลาคม 2556
[19 พฤศจิกายน 2556 13:45 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3617 คน

เวทีประชาคมพื้นที่ขยายการส่งน้ำโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกสู่ อ.ศรีสัชนาลัย
[19 พฤศจิกายน 2556 13:39 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2940 คน

พิธีประทานโล่เกียรติคุณ เชิดชูคนดี ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น สมเด็จพระสังฆราช
[19 พฤศจิกายน 2556 11:53 น.]จำนวนผู้เข้าชม 917 คน

โครงการทำบุญในประเพณีออกพรรษา เทศน์กัณฑ์โดด ณ วัดโบสถ์มณีราม
[19 พฤศจิกายน 2556 11:49 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2423 คน

เวทีประชาคมโครงการสร้างเขื่อนเรียงหิน ม.1 ต.หาดเสี้ยว
[19 พฤศจิกายน 2556 11:46 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2372 คน

โครงการทำบุญ ตักบาตร ในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดโบสถ์มณีราม และวัดหาดสูง
[19 พฤศจิกายน 2556 11:41 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2388 คน

โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย ประจำปี 2556
[18 พฤศจิกายน 2556 14:37 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2523 คน

บรรยากาศพิธีเปิดงานกีฬาสีร.ร.อนุบาลศรีสัชนาลัย เฟื่องฟ้าเกมส์ 2556
[18 พฤศจิกายน 2556 14:29 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4122 คน

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการตลาดสด
[18 พฤศจิกายน 2556 14:17 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2505 คน

   1 2 3 4 5 ... 11

สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY